Om Skeby

Ortnamnet kommer från Skipa eller Scipe (skepp) by. Platsen har fått sitt namn av att folk från Värmland och Dalsland lade till med sina båtar här när de kom till Skeby kyrka för att få sina barn döpta.

Skeby socken ingick i Kinnefjärdings härad och ligger nu i Götene kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Skaraborgs län.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Skeby församling och för de borgerliga frågorna till Skeby landskommun. Denna senare inkorporerades 1952 i Husaby landskommun som 1967 uppgick i Götene köping som sedan 1971 blev Götene kommun. Församlingen uppgick 2002 i Källby församling.

Socknens landareal är 9 kvkm och 2000 fanns där 145 invånare.

 

 

 

 

Dikt till "gravölet"

Dikt, uppläst vid och författad till "gravölet" över Skeby Kommun i Skeby skola den 16 december 1951 av Helfrid Jansson.

 

Skeby Socken

När hednatid låg kall och grå
Och asars kraft man trodde på,
Då gick till värmland bud förvisst
Att kommen var den vite krist.
Till Skipaby de drogo hän
Och kristningsmarken minner än,
Om färder över Vänervåg
Mot kristen bygd som framför låg,
Där Skebys vackra helgedom
Bar budskap om en bygd så from.
Med dopfunt utav mäster Odelrick
Finns kvar i oförändrat skick
Och nu som förr man här bär fram
Att döpa barn i Jesu namn

På Kinnevikens blanka spegel
Sågs fordom många stolta segel,
Och oxaforor uti sakta mak
Drogs fram om ej på väg så rak.
Nu ilar bilar hastigt fram
På permanentad makadam,
Och nere vid Värvisslekrok
Går numer SJ järnvägslok.
Från fälten hörs traktorers dån
Och flygmaskiner ovanifrån.
Ja allting här är rörligt liv
Det är den nya tidens giv

Från Skebyåsens stolta krön
Jag ser en bygd, oändligt skön,
I norr vi Kinnekulle ser,
I söder Hangelösa vänligt ler.
I väster Lidans vackra stad.
I öster bygd så vän så glad,
Det är ett vackert perspektiv
En odalbygd med odalliv.
Kulturens vagga här har stått
I arv från fäder har vi fått,
Att kärligt bruka denna jord
Som fordom våra fäder gjort
Vi kanske ser en mening i
Att socknens enda industri,
Är Skeby mejeri.

Men Skebyåsen blickar ned
Den har sett krig, den har sett fred
Den har sett nödår, hunger, pest
Den har sett godår, mättnad, fest.
Den har sett urtidsmorgon gry
Den får se morgondagen ny,
Om sockennamnet glöms, försvinner
Du alltid om vårt Skeby minner