Företagen i Skeby

Broby Vatten och Bredband

Skeby Vatten

Skeby Vind

Skeby Energi

 

 

Satsningen på vattnet för 30 år lade en viktig grund för det fortsatta företagandet

En tillbakablick på Skebys företagande skrivet av Göran Sundberg

 

Torra somrar och dåliga skördar

I mitten av 1970 talet hade Skeby haft några riktiga torrsomrar med dåliga skördar som följd. Man beslöt då gemensamt i bygden att satsa på ett bevattningsföretag som skulle ta vatten ur Vänern för att bevattna sina vallar och spannmålsodlingar. HB Skeby Vatten var fött.

Projektet påbörjades 1976 och stod klart till odlingssäsongen 1977. De 17 delägarna hade då satsat 1.600.000 kronor i pumpstation, ledningar och bevattningsmaskiner. Tack vare den nu säkrade tillgången på vatten började man prova på grönsaks och potatisodling. Den lokala livsmedelsindustrin Familjen Dafgårds behövde bl.a. vitkål till sin tillverkning av kåldolmar. Maskinsamarbeten etablerades allt mer och djuren försvann på en del håll. Tack vare att de ersattes med grönsaksodlingar - ofta med lagring och leverans över hela året - behölls arbetstillfällen, och gårdarna kom inte att slås ihop i så stor omfattning som på många andra håll. I mitten av 1990 talet var pumputrustningen sliten och en större renovering och modernisering genomfördes. Nu var delägarna 14 stycken.


Idén att producera lika mycket energi som man förbrukar

Runt 2000 började man fundera på vindkraft. Det skulle kännas bra att kunna producera lika mycket energi som man förbrukade i bevattningsföretaget. Skeby Vind AB såg dagens ljus, med 13 aktieägare. Efter mycket prutande och en egenhändigt schaktad väg och byggplats restes Skeby 1 i oktober 2002 till en kostnad av 6 miljoner kronor. Det andra verket som stod på plats i juli 2003 kostade också 6 miljoner medan marknadskrafterna såg till att det tredje som var klart 2005 gick på drygt 8 miljoner. Vid utgången av 2014 hade verken producerat ca 40 000 000 kilowattimmar.

2005 var energi än mer i ropet och åtta grannar beslöt sig för att pröva lyckan. Bolagets namn blev Skeby Energi AB. Första året blev man Sveriges största hampaodlare för att andra året bli Sveriges minsta, bl. a. för att man kommit in på RME tillverkning. Tanken var att odla och köpa in raps lokalt, pressa ur oljan och processa den till biodiesel för den lokala marknaden. Restprodukten rapskaka ersatte importerad soja till bl.a. mjölkkor och grisar. Hittills hade ca  5 miljoner kronor investerats.


Skeby Energi prövar sig fram

Man har tillsammans med Dafgårds varit inne på att kompostera avfallet från deras industri, men efter lyckade tester, godkänd plats m.m. satte Jordbruksverket definitivt stopp för projektet hösten 2005. Då kom tanken upp på att göra biogas av ovan nämnda avfall tillsammans med gödsel från de egna djuren och avfall från livsmedelsbutiker. Tanken var att pumpa ut rötresterna från processen i HB Skeby Vattens ledningssystem till lagringsbrunnar ute på markerna för att minimera transporterna. De ökade kostnaderna för avfallet gjorde att projektet efter långt gångna förberedelser lades ned.

I takt med att rapspriserna steg och dieselpriset inte gjorde det blev det svårt att få lönsamhet i biodieseltillverkningen. Man satsade då på att göra tillverkningen livsmedelsgodkänd och lyckades komma in som underleverantörer till livsmedelsindustrin med den kallpressade rapsoljan. Alla delägare i Skeby Energi AB är lantbrukare. Man föder upp slaktkycklingar, köttdjur,  producerar mjölk, grönsaker, spannmål, potatis, kör i skogen, har maskinstationer, sysslar med Farmartjänst m.m.

 


Satsning på fabrik för produktionen av rapsolja

I takt med att volymerna av rapsolja ökade togs beslutet att bygga en ny industrilokal för produktionen. I maj 2012 kom ca 1000 personer till invigningen. Satsningen har varit lyckosam och 2015 räknar man med att sälja raps och linoljeprodukter samt raps och linfrökakor för 20 miljoner kronor.


Tack vare satsningen på vattnet för trettio år sedan har bygden utvecklats och möjligheterna som alltid finns har kunnat tas till vara.