JUF

 

JUF är en förening som funnits i Skeby i närmare 70 år.

Förkortningen JUF står för "Jordbrukareungdomens förbund".

 

Länk till den nationella organisationens hemsida: http://juf.se/