Medlemskap

För att vara en ungdomsförening har vi en ovanligt hög medelåldern på medlemmarna i vår förening, medlemmarnas ålder är  allt i från 19 år upp till 80 år! 

 

Medlemsavgiften är 120:-/person och år, barn betalar från och med det år de fyller 19 år.

Föreningen har ca 30 medlemmar.

 

Hör av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer eller vill gå med i vår förening.