Styrelsen för Skeby JUF 2017

 

Ordförande

Jörgen Pettersson
tel 0510-521 22

Vice ordförande

Hans Lidholm

tel 0510- 54 17 72

 

 

Kassör
Bengt Andersson

tel 0510-520 62

Sekreterare
Ulrika Pettersson
0510-521 13

Ledamot
Gunnar Karvik
0738-037509