Sockengille


Sockengillets grundande

Skeby sockengille bildades den 12 mars 1984 under ett möte som hölls i Källby kyrkskola. Den talrika församlingen grundade föreningen vars syfte är:

 

  • Att öka samhörigheten mellan invånarna i Skeby och att få nyinflyttade personer av alla åldrar att känna sig hemmastadda.
  • Att sprida kunskap om socknens historia, natur och kultur
  • Att stödja dokumentation om socknen

 

 

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande Gunnar Karvik

Vice ordförande Eva Sundberg

Kassör Hanna Andersson

Sekreterare Jonna Sanfridsson

Ledamot Ylva Pettersson

 

Suppleanter

Mikael Fransson

Sandra Östlund

Malin Broberg

Staffan Lindblom

Margareta Svensson

 

Museiföreståndare
Gunnar Jansson

 

Revisorer
Mats Theodorsson (suppl)

Bengt Andersson

Åke Johansson


Valberedning
Gunnar Jansson

Bengt Andersson

Fotograf: Frida Dalemar


Aktiviteter genom åren

1984 -  Skeby Sockengille bildas


1985  - Skeby Sockenbok gavs ut till en upplaga av 520 exemplar, vilkets såldes slut hösten 1993.


1986 - Skeby Sockengille blir medlem i Västergötlands hembygdsförbund.


1987 - Det första numret av Skebynotiser utkommer. Det blev 20 nummer + fortsättningen på "Gårdarnas historia".


1988 - Skeby sockens 42 barn fotograferas i juni. Ny barnfotografering 1998, 2009 och 2015.


1989 - Studiecirkelt "Beredskap, hemmafront" startade. 


1990 - En gammal tradition återuppstod - trettondeottan i Skeby kyrka. 23 juni invigs en minnessten vid Kolerakyrkogården.    


1991 - Informationsskyltar sätts upp vid Skebys fornlämningar.


1992 - Muséet förbättras och antalet skänkta föremål överstiger 200 st.


1993 - Pga dålig ekonomi i Gillet begärdes utträde ur Västergötlands Hembygdsförbund.


1993 - Trettondeottan förvandlas till musikgudstjänst på kvällstid, då Gillet bjuder på glögg och pepparkakor.


2012/13- Lantbruksdelen av museet avyttras. En del föremål förs över till museet, som nu har ca 500 föremål.


2015 - G. Karvik uppdaterade Gårdarnas historia från 1884- 2014.


2016 - Ny tradition infördes; Midsommarfirande på Trekanten kl 11-14 på Midsommarafton.

 

 

Välkommen att läsa Skeby sockenbok!

 

År 1953 beslöt Ivar och Helfrid Jansson att sammanställa alla de fakta de samlat om Skeby för att nedteckna  socknens historia innan den glömdes bort. Materialet till uppsatserna fick de från gamla människors berättelser samt från ett idogt forskararbete av Helfrid Jansson på muséer, bibliotek och arkiv. Under 1980-talet kompletterades materialet genom studiecirklar i Vuxenskolans regi och arbete i gillets styrelse. Att ge ut en bok  visade sig vara "både arbetssamt och svårt", som författarna skriver i förordet. "Boken bör därför ses som ett genuint amatörarbete, både vad gäller form och innehåll, och bedömas som ett sådant."


Hela sockenboken finns nu att läsa digitalt här på hemsidan. För att läsa om hur projektet startade klicka här Skeby sockenbok i digital form.pdf


Trevlig läsning önskar Skeby Sockengille!

Kontakt


info@skeby.se

© Copyright. All Rights Reserved.

Följ gärna vår sida på Facebook!