Om Skeby Sockengille

Skeby sockengille bildades den 12 mars 1984 under ett möte som hölls i Källby kyrkskola. Den talrika församlingen grundade föreningen vars syfte är:

 

  • Att öka samhörigheten mellan invånarna i Skeby och att få nyinflyttade personer av alla åldrar att känna sig hemmastadda.
  • Att sprida kunskap om socknens historia, natur och kultur
  • Att stödja dokumentation om socknen

 

Aktiviteter under föreningens första tio år:

1984 - Skeby Sockengille bildas
1985 - Skeby Sockenbok gavs ut till en upplaga av 520 exemplar, vilkets såldes slut hösten 1993.
1986 - Skeby Sockengille blir medlem i Västergötlands hembygdsförbund.
1987 - Det första numret av Skebynotiser utkommer. Det blev 20 nummer + fortsättningen på "Gårdarnas historia".
1988 - Skeby sockens 42 barn fotograferas i juni. Ny barnfotografering 1998, 2009 och 2015.
1989 - Studiecirkelt "Beredskap, hemmafront" startade.
1990 - En gammal tradition återuppstod - trettondeottan i Skeby kyrka. 23 juni invigs en minnessten vid        Kolerakyrkogården.   
1991 - Informationsskyltar sätts upp vid Skebys fornlämningar.
1992 - Muséet förbättras och antalet skänkta föremål överstiger 200 st.

1993 - Pga dålig ekonomi i Gillet begärdes utträde ur Västergötlands Hembygdsförbund.

1993 - Trettondeottan förvandlas till musikgudstjänst på kvällstid, då Gillet bjuder på glögg och pepparkakor.

2012/13- Lantbruksdelen av museet avyttras. En del föremål förs över till museet, som nu har ca 500 föremål.

2015 - G. Karvik uppdaterade Gårdarnas historia från 1884- 2014.

2016 - Ny tradition infördes; Midsommarfirande på Trekanten kl 11-14 på Midsommarafton.

 

 

 År 1985 gav Skeby Sockengille ut Skeby Sockenbok.

 Framsida Skeby Sockenbok (1985)

 

Idag lever gillet vidare och anordnar årligen aktiviteter för boende i Skeby.