Skeby Sockenbok (1985) i digital form (2014)

 

Sockenbokens förstasida

Välkommen att läsa i Skeby sockenbok!

 

Hela sockenboken finns nu att läsa digitalt här på hemsidan. För att läsa om hur projektet startade klicka här Skeby sockenbok i digital form.pdf

 

För att läsa i Sockenboken klickar du på pdf-filen i innehållsförteckningen nedan så öppnas respektive kapitel. (Klicka på bakåtpilen för att återgå till innehållsförteckningen.) 

 

Nyhet 2016! Gårdarnas historia mellan 1985 och 2015 har tecknats ned av sockengillets ordförande, Gunnar Karvik och finns också att läsa om här. Se innehållsförteckningen till vänster.

 

 Trevlig läsning önskar Skeby Sockengille!

 

Publicerat av: Jonna Sanfridsson

 

 

  

Innehållsförteckning Skeby Sockenbok /sida

 


Förord Skeby sockenbok Förord Innehållsförteckning.pdf /1

 

Källförteckning Fotografier Skeby sockenbok Källförteckning Fotografier.pdf /4

 

Kap. 1 Inledning Skeby sockenbok Kap 1 Inledning.pdf /5

 

Kap. 2 Naturen i socknen Skeby sockenbok Kap 2 Naturen i socknen.pdf /7

 

Kap. 3 Arkeologi Skeby sockenbok Kap 3 Arkeologi.pdf /12

 

Kap. 4 Skeby kyrka /14

Skeby sockenbok Kap 4 Skeby kyrka.pdf


Skeby kyrkliga syförening /19

 

Kap. 5 Nykterhets- och frikyrkorörelser /21

Skeby sockenbok Kap 5 Nykterhets- och frikyrkorörelse.pdf

  

Kap. 6 Skeby skola Skeby sockenbok Kap 6 Skeby skola.pdf /24

 

Kap. 7 Befolkningsförhållanden Skeby sockenbok Kap 7 Befolkningsförhållande.pdf /30

  

Kap. 8 Vidskepelse och skrock Skeby sockenbok Kap 8 Vidskepelse och skrock.pdf /31

  

Kap. 9 Byalaget Skeby sockenbok Kap 9 Byalaget.pdf /32

  

Kap.10 De olika skiftena /34

Skeby sockenbok Kap 10 De olika skiftena.pdf

 

Storskiftet /35

 

Enskiftet /37

 

Kap.11 Jordbruket från äldre tider och fram till 1955 /41

Skeby sockenbok Kap 11 Jordbruket från äldre tider och fram till 1955.pdf

 

Jordbruksredskap /43

 

Tröskning /45

 

Det eldrivna jordbruket /47

 

Växtodling /50 

 

Husdjur /51

 

Försäljning av jordbruksprodukter /52

 

Tjänstefolk /53

  

Kap.12 Det moderna jordbruket Skeby sockenbok Kap 12 Det moderna jordbruket.pdf /54

  

Kap.13 Jordbrukets föreningsrörelse /56

Skeby sockenbok Kap 13 Jordbrukets föreningsrörelse.pdf

 

Framväxten till 1955 /56

 

Skeby mejeri /57

  

Kap.14 Elektrisk energi Skeby sockenbok Kap 14 Elektrisk energi.pdf /60

  

Kap.15 JUF och 4H Skeby sockenbok Kap 15 JUF och 4 H.pdf /62

   

Kap.16 Fattigvård och socialvård Skeby sockenbok Kap 16 Fattigvård och socialvård.pdf /65

  

Kap.17 Hus och hem /67

Skeby sockenbok Kap 17 Hus och hem.pdf

 

Bebyggelsen /67

 

Möblering /70

 

Äldre tvättmetoder /70

 

Så var det med mathållningen på "den gamla goda tiden" /71

 

Måltider förr i tiden /72

 

Kalas förr i tiden /73

 

Seder vid de olika högtiderna /73

 

Mat till vardags och fest vid mitten av 1950-talet /76

  

Kap.18 Ungdomens fritid förr och nu Skeby sockenbok Kap 18 Ungdomens fritid förr och nu.pdf /78

  

Kap.19 Gårdarnas historia /80

 Skeby sockenbok Kap 19 Gårdarnas historia sid 80-99.pdf

 Skeby sockenbok Kap 19 Gårdarnas historia sid 100-114.pdf

 

Inledning /80

 

Stommen /80

 

Skattegården /82 

 

Rutagården /86

 

Nohlegården /87

 

Trulsagården /89

 

Storegården /92

 

Sörgården och Jon Börjesgården /96

 

Bäckgården /100

 

Lilla Skattegården /101

 

Hisingsgården /106

 

Lillegården /109

 

Backgården /110

 

Tyskagården /113

  

Kap.20 Truve /114

Skeby sockenbok Kap 20 Truve.pdf

 

Truveholm /114

 

Fastigheter i Truve /116

 

Skogslund /116

 

Truvemarken och Svanvik /118

 

Mellgrens handelsträdgård /120

 

Truve banvaktsstuga /120

 

Postväsendet /121

 

Sommarstugor /121

 

Truvebadet /121

  

Kap.21 De små stugorna och deras innevånare /122

Skeby sockenbok Kap 21 De små stugorna och deras invånare.pdf

 

Stugorna i sydöstra Skeby /122

 

Stugorna i Gömmet /124

 

Stugor i byn /128

 

Stugor på Backa /128

 

Stugor i Mossen /130

 

Försvunna stugor i Truve /131

 

Soldater och soldattorp /132

 

Men några nya hus har tillkommit /134

 

Historier om Skebybor som gått bort /135

  

Bilaga 1. Gamla mått Skeby sockenbok Bilaga 1 Gamla mått.pdf /137

  

Bilaga 2. Äldre handlingar Skeby sockenbok Bilaga 2 Äldre handlingar.pdf /139

  

Bilaga 3. Annonsbilaga Skeby sockenbok Bilaga 3 Annonsbilaga.pdf /151