Styrelsen och övriga förtroendevalda
för Skeby sockengille 2018

 

 Styrelsemöte januari 2014

Styrelsemöte hos Mikael Fransson januari 2014

Foto: Eva Sundberg

 

Ordförande Gunnar Karvik

Vice ordförande Eva Sundberg

Kassör Gunilla Bjurek-Borg

Sekreterare Jonna Sanfridsson

Ledamot Ylva Pettersson

 

Suppleanter

Mikael Fransson

Hanna Hedman

Malin Broberg

Staffan Lindblom

Margareta Svensson

 

 

Museiföreståndare
Gunnar Jansson

 

Revisorer
Mats Theodorsson (suppl)

Bengt Andersson

Åke Johansson


 

 

Valberedning
Gunnar Jansson

Bengt Andersson