Om Skeby

Om Skeby


På denna sida kan du hitta lite information om Skeby, vår kyrka och vårt nya vindskydd.

Lite om Skeby


Ortnamnet kommer från Skipa eller Scipe (skepp) by. Platsen har fått sitt namn av att folk från Värmland och Dalsland lade till med sina båtar här när de kom till Skeby kyrka för att få sina barn döpta. Skeby socken ingick i Kinnefjärdings härad och ligger nu i Götene kommun i den del av Västra Götalands län, vilken tidigare utgjordes av Skaraborgs län. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Skeby församling och för de borgerliga frågorna till Skeby landskommun. Denna senare inkorporerades 1952 i Husaby landskommun som 1967 uppgick i Götene köping som sedan 1971 blev Götene kommun. Församlingen uppgick 2002 i Källby församling. Socknens landareal är 9 kvkm och 2000 fanns där 145 invånare.

Fotograf: Frida Dalemar


Välkomna till det nya vindskyddet med grillplats på Skebyåsen


Här är platsen ni kan vila en stund efter vandring på Skebyåsen eller i Gömmeskogen, äta er fika, övernatta i vindskyddet, grilla er mat eller bara pusta ut och njuta av utsikten!


Invigning av vindskyddet den 21 augusti 2022.

Hitta hit


Koordinater:

58.49235485909336, 13.30182466157751


Med bil:

Kör från Skeby kyrka söderut mot Hangelösa, efter ca 500 m höger på markaväg, höger vid gödsellada, passera ett vindkraftverk, parkera vid det andra vindkraftverket, 100 meters promenad norrut.

Fotograf: Frida Dalemar

 

 

Skeby Kyrka

 

 

Skeby kyrka är byggd i mitten av 1100-talet, enligt iakttagelser rörande stenhuggeritekniken närmare bestämt 1140- eller 1150-tal. Kyrkan är byggd enligt skalursprincipen med två murskal, det yttre bestpebde av finhuggna sandstenskvadrar, den inre muren åt kyrkorummet bestående av klumpstenar.

 

Tornet är tillbyggt senare. Sin nuvarande form har kyrktornet fått efter en ritning som förvaras i byggnadsstyrelsens arkiv. Den ritades 1827. Själva tornhuven är från 1828, byggd av byggmästare Lugner i så kallad Karl Johans stil.


Om Skeby kyrka och mycket annat kan du läsa i Sockenboken.

Från Skebyåsens stolta krön, jag ser en bygd oändligt skön


Även om det kan vara svårt att tro så har Skeby en gång i tiden varit en egen kommun. Den 16 december år 1951 hölls "gravöl" över Skeby Kommun i Skeby skola. Helfrid Jansson hade då författat en dikt som hon läste upp. Vi tycker att den, såhär nära 70 år senare, förtjänar sin plats här på Skebys hemsida.


Skeby Socken

När hednatid låg kall och grå
Och asars kraft man trodde på,
Då gick till värmland bud förvisst
Att kommen var den vite krist.
Till Skipaby de drogo hän
Och kristningsmarken minner än,
Om färder över Vänervåg
Mot kristen bygd som framför låg,
Där Skebys vackra helgedom
Bar budskap om en bygd så from.
Med dopfunt utav mäster Odelrick
Finns kvar i oförändrat skick
Och nu som förr man här bär fram
Att döpa barn i Jesu namn

På Kinnevikens blanka spegel
Sågs fordom många stolta segel,
Och oxaforor uti sakta mak
Drogs fram om ej på väg så rak.
Nu ilar bilar hastigt fram
På permanentad makadam,
Och nere vid Värvisslekrok
Går numer SJ järnvägslok.
Från fälten hörs traktorers dån
Och flygmaskiner ovanifrån.
Ja allting här är rörligt liv
Det är den nya tidens giv

Från Skebyåsens stolta krön
Jag ser en bygd, oändligt skön,
I norr vi Kinnekulle ser,
I söder Hangelösa vänligt ler.
I väster Lidans vackra stad.
I öster bygd så vän så glad,
Det är ett vackert perspektiv
En odalbygd med odalliv.
Kulturens vagga här har stått
I arv från fäder har vi fått,
Att kärligt bruka denna jord
Som fordom våra fäder gjort
Vi kanske ser en mening i
Att socknens enda industri,
Är Skeby mejeri.

Men Skebyåsen blickar ned
Den har sett krig, den har sett fred
Den har sett nödår, hunger, pest
Den har sett godår, mättnad, fest.
Den har sett urtidsmorgon gry
Den får se morgondagen ny,
Om sockennamnet glöms, försvinner
Du alltid om vårt Skeby minner