Sockenboken

Förord

Här ser du bokens framsida samt kan läsa förordet som är författat av Gunnar Karvik sommaren 1985.

Källförteckning och fotografier

Förteckning över bokens källor.

Kapitel 1 - Inledning

Här kan du läsa dikten till Skeby kommuns gravöl 1951, om socknens läge och ortsnamn.

Kapitel 2 - Naturen i socknen

Här hittar du en naturkarta från bokens utgivningsår, en beskrivning av naturen, jordarter m.m.

Kapitel 3 - Arkeologi

Här hittar du en arkeologikarta samt beskrivning av viktiga fornfynd.

Kapitel 4 - Skeby Kyrka

I detta kapitel finns bl.a. att läsa om medeltid, kyrkklockorna, de två predikstolarna, reparation 1929, kyrkorgeln, gåvor till kyrkan, straffstock och inte minst berättelsen om den borttappade dopfunten år 1850!

Kapitel 5 - Nykterhets- och frikyrkorörelse

Om Källby och Skeby Blåbandsförening, Skeby Missionsförsamling, och söndagsskolan.

Kapitel 6 - Skeby skola

Här kan du läsa om präster och knektar, lång skolväg, ambulerande skola, lärarlön, skolboken, skolstriden Broby-Skeby, skolbygge i Skeby 1876-79, och diverse skolhistorier.

Kapitel 7 - Befolkningsförhållanden

Här hittar du en faktasammanfattning avseende Skebys befolkning.

Skeby Sockenbok - ett projekt sedan 1950

 

År 1953 beslöt Ivar och Helfrid Jansson att sammanställa alla de fakta de samlat om Skeby för att nedteckna  socknens historia innan den glömdes bort. Materialet till uppsatserna fick de från gamla människors berättelser samt från ett idogt forskararbete av Helfrid Jansson på muséer, bibliotek och arkiv. Under 1980-talet kompletterades materialet genom studiecirklar i Vuxenskolans regi och arbete i gillets styrelse. Att ge ut en bok  visade sig vara "både arbetssamt och svårt", som författarna skriver i förordet. "Boken bör därför ses som ett genuint amatörarbete, både vad gäller form och innehåll, och bedömas som ett sådant."


Hela sockenboken finns nu att läsa digitalt här på hemsidan. Klicka på respektive kapitel här nedan.


Trevlig läsning önskar Skeby Sockengille!

Kapitel 9 - Byalaget

En historiebeskrivning över byalaget, som för övrigt fortfarande är en (mer eller mindre) aktiv institution.

Kapitel 11 - Jordbruket från äldre tider och fram till 1955

Här kan du läsa om jordbruksredskap, tröskning, det eldrivna jordbruket, växtodling, husdjur, försäljning av jordbruksprodukter samt tjänstefolk.

Kapitel 13 - Jordbrukets föreningsrörelse

En beskrivning av framväxten fram till 1955 och ett kapitel om Skeby Mejeri.

Kapitel 15 - JUF och 4H

Ett kapitel om föreningslivet, Jordbrukar Ungdomens Förbund och Skebys 4H-avdelning.

Kapitel 17 - Hus och hem

Här finns att läsa om bebyggelse, möblering, äldre tvättmetoder, mathållningen "på den gamla goda tiden", kalas förr i tiden och seder vid de olika högtiderna.

Kapitel 19 - Gårdarnas historia

Ett längre kapitel med bilder, fakta och berättelser som beskriver historian för gårdarna i byn en efter en.

Kapitel 21 - De små stugorna och deras invånare

En beskrivning av övriga små stugor i Skeby socken och historier om Skebybor som gått bort.

Kapitel 8 - Vidskepelse och skrock

Såklart ett intressant kapitel för den som tycker om sådant.

Kapitel 10 - De olika skiftena

Ett givet kapitel för den som vill förstå sig på hur skiften påverkat Skeby och dess marker.

Kapitel 12 - Det moderna jordbruket

En kapitelrubrik som med "modernt" avser maskiner från 50-talet och framåt, den moderna höskörden, besprutning, gödsling m.m. Här kan också läsas om specialodlingar och bildandet av Skeby Vatten HB.

Kapitel 14 - Elektrisk energi

När det elektriska ljuset kom till socknen, elförsörjningen efter 1960, Skeby Belysningsförening och telefoner .

Kapitel 16 - Fattigvård och social vård

Beskrivingar sammanställt utifrån protokoll från 1864 och framåt. Berättelser om tiggeri, Trummes-Johanna och åldringsvård.

Kapitel 18 - Ungdomens fritid
förr och nu

Ett stycke om ungdomens fritid från 1800-talet och framåt, skrivet av Helfrid och Ivar Jansson på 1950-talet.

Kapitel 20 - Truve

Ett kapitel om området Truve som ligger i Skeby sockens västra del.

Bilagor